صنعت تخته خورده چوب يكي از صنايع جديد است و در مقايسه با صنايع تخته فيبر وتخته چند لايه قدمت چنداني ندارد. اين صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضايعات چوبي اعم از سه ريال شاخه ها، و مازاد مزارع پنبه وغلات، كتان و كنف و ديگر گياهان چوبي در رديف مهمترين صنايع وابسته به چوب قرار دارد. تعدادي از واحدهاي توليدي تخته خرده چوب در ايران عبارتند از : نكا چوب، شموشك و شهيد باهنر گرگان، نئوپان گنبد، و ........


تعريف تخته خرده چوب:
تخته خرده چوب فرآورده چوبي صفحه اي شكل است كه از مخلوط خرده چوب با ساير
مواد ليگنو سلولزي و مواد چسبنده به كمك فشار و حرارت دادن ساخته مي شود
 

طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس كردن )
تخته هاي حاصل از پرس صفحه اي(صاف) : در اين روش جهت طول ذرات تشكيل دهنده كيك تخته خرده چوب به صورت اتفاقي مرتب شده است. اين تخته از نظر شكل مقطع (ساختمان نيمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از: تخته هاي يكنواخت يا يك لايه، تخته هاي سه لا (شكل_1) تخته هاي ريزش تدريجي(بدون لايه مشخص) (شكل_2) وتخته هاي چند لا (شكل_3)


تخته هاي حاصل از پرس غلتكي(پرس بي انتها):
در اين روش غلتكهاي پرس ثابت اند و فقط حركت چرخشي دارند، كيك تخته خرده چوبها از بين غلتكها عبور مي كند و به ضخامت تنظيم شده(فاصله بين دو غلتك بالا و پايين) در مي آيد در اين روش مي توان تخته هاي يك لا، سه لا، ريزش تدريجي و چند لايه توليد كرد


تخته هاي توليد شده با پرس قالبي(قالب گيري شده ): تفاوت اساسي اين روش با ساخت تخته خرده چوب با پرس صفحه اي در شكل ظاهري صفحه پرس است. صفحات اين پرس به شكلهاي بر جسته، فرو رفته، انحنا دار، و يا پروفيل دار ساخته مي شود و تخته هايي با شكل هاي مختلف به وجود مي آورند: ماند صفحات ورزاليت


طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگي سطح(رويه):
بر اين اساس، تخته خرده جوب به چهار دسته تقسيم مي شوند.
تخته خرده چوب بدون روكش : كه به دو صورت سنباده شده وجود دارد اين تخته بيشتر در مصارف عمومي و جاهايي كه در معرض ديد شديد، مانند: سقف كاذب، طبقات داخلي كمد مورد استفاده قرار مي گيرد


تخته خرده چوب با روكش طبيعي(چوبي):
براي تزيين و زيبايي سطوح تخته خرده چوب مي توان از آن روكش هاي چوبي (طبيعي) مانند: گردو، راش، .... استفاده كرد. اين تخته بيشتر در جاهايي كه تزييين سطوح مورد نظر باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد، مانند: دكوراسيون داخلي، صفحه ميز و كابينت


تخته خرده چوب با روكش مصنوعي:
سطوح اين نوع تخته خرده چوب ها به وسيله روكشهاي مصنوعي (كاغذ آغشته به چسبهاي مصنوعي) پوشيده مي شود. سطح حاصله با توجه به نوع كاغذ مصرفي(ساده، رنگي، نقش دار) يا داراي نقوش مختلفي از چوب باشد. از اين تخته در مكانهايي كه حرارت و رطوبت زياد باشد مي توان مصرف كرد، مانند: ديوار حمام و رختكن، ميز رستورانها، كابينت آشپز خانه


تخته خرده چوب لعاب دار(لاك كاري شده):
سطوح اين نوع از تخته ها، توسط يك لايه رنگ آغشته به مواد حفاظتي و ضد رطوبتي پوشيده مي شود و بر حسب مورد مصرف ممكن است يك سطح يا هر دو سطح آن لاك كاري شودر،اين تخته در ديوارهاي آشپزخانه،حمام، سرويسهاي لابراتورها و موارد ديگر مصرف مي شود
 

بازگشت

تخته لايه

تبديل چوب به لايه هاي نازك و سپس چسب زدن و قرار دادن آنها بر روي يكديگر نه تنها شش هزار و لحاظ اقتصادي و جلوگيري از اسراف و تبذير در مصرف چوب اگر چه ساخت هنري چوبهاي لايه اي در ايران از زمانهاي گذشته معمول است، ولي تهييه صنعتي تخته لايه سابقه خيلي طولاني ندارد و اولين كارخانه توليد روكش و تخته چند لايه در سال 1344(ه. ش ) در رشت آغاز به كار كرد ودر حال حاضر اكثر كارخانجات صنايع چوب اقدام به توليد تخته لايي و روكش كرده اند كه مهمترين اين واحدها عبارتند از:
_نكا چوب و شهيد رجايي(ساري)
_چوكا گيلان (بندر انزلي)
_روكش چوبي ايران (قزوين)
 


تعريف تخته لايي:
تخته لايه عبارت است از چند لايه چوب نازك (روكش) كه پس از چسب زني به طور متقاطع روي همه موارد قرار مي گيرند و از طريق فشار و حرارت دادن به هم مي چسبند


انواع لايه در تخته لايه: هر يك از ورقهاي چوبي يك تخته چند لايه را لايه مي نامند كه ممكن است يك تكه باشد و يا از چند قسمت تشكيل شده باشد وداراي انواع زير است :


لايه خارجي(نمايي)
: اين لايه دو سطح بيروني تخته را مي پوشاند و معولاً از لايه هاي مرغوب و درجه يك تهيه مي شود.
 


لايه مركزي(مغز):
اين لايه كاملا ًدر وسط لايه هاي ديگر قرار دارد كه از يك يا چند ورقه روكش به هم چسبيده درست شده است و اغلب از لايه هاي كم عرض و درجه دو استفاده مي شود. گاهي لايه مركزي ممكن است از چند قطعه چوب طويل (به طول تخته ) و باريك (به عرضهاي مختلف) كه در كنار همه موارد به وسيله چسب به هم متصل شده باشد كه در اصطلاح تخته لايه رديفي ناميده مي شود. همچنين لايه مركزي ممكن است از تخته خرده چوب، تخته فيبر، چوب پنبه، اسفنج فشرده و غيره تشكيل شده باشد.


لايه مياني:
بين لايه مركزي و خارجي قرار دارد و بيشتر نقش مقاومت و توازن نيروها را ايفا مي كند. اين لايه را مي توان در تخته چند لايه هاي بيش از سه لايه يافت
 


گونه هاي چوبي مورد مصرف در تخته چند لايه:
به طور كلي گونه هاي مورد استفاده اين صنعت در ايران و جهان عبارتند از: راش، افرا، توسكا، گردو، نمدار، گونه هاي پهن برگ، و گونه هاي پهن برگ وارداتي مانند: سامبا، آكاژو، آكومه، ماهاگوني،وگونه هاي متداول در جهان عبارتند از: دوگلاس، پيسه آ، ساپن، ملز،و اكاليپتوس
 

انواع تخته لايه
 
تخته لايه دراز تار: تخته اي است كه جهت الياف لايه خارجي آن موازي طول (درازي) تخته باشد
 

تخته لايه پهنا تار: تخته اي است كه جهت الياف لايه هاي خارجي آن موازسي عرض تخته باشد


تخته لايه متغادل: تخته اي است كه در آن لايه هاي قرينه نسبت به لايه مركزي (مغز) دو به دو از يك گونه و با يك ضخامت باشد

تخته لايه مطبق:
تخته اي است كه تمام الياف لايه هاي و احتمالاً مغز آن موازي با الياف لايه خارجي است

 
 تخته لايه اختر تار: تخته اي است كه لايه هاي آن چنان روي هم گزارده شده اند كه الياف آن به شكل ستاره درآيد


تخته لايه با مغزي تخته خرده چوب مجوف(سوراخ دار):
تخته اي است كه مغز آن داراي سوراخ هاي گوناگوني باشد


تخته لايه مختلط:
تخته اي است كه مغز آن يا بعضي از لايه هاي آن از مواد ديگري بجز لايه چوبي و يا چوب يكپارچه باشد. اين تخته چند لايه ها حداقل دو لايه در طرفين مغز دارد و الياف عمود بر يكديگر است
 


تخته لايه قالبي:
تخته لايه اي است كه در اثر فشار به شكل معيني در بيايد و مسطح نباشد

تخته لايه همگن:
تخته اي است كه همه لايه هاي آن از يك گونه چوب ساخته شده باشد

تخته لايه ناهمگن:
تخته اي است كه همه يا تعدادي از لايه يا مغز آن از گونه هاي مختلف چوب ساخته شده باشد


استاندارد و درجه بندي تخته چند لايه :
درجه بندي تخته چند لايه را بر اساس خوبي و بدي سطح درجه بندي مي كنند. كيفيت لايه خارجي به اندازه و فراواني معايبي از قبيل : گره، ترك، و تغييرات رنگ آن بستگي داردكه به اين ترتيب به پنج گروه (درجه)N (با كيفيت عالي)،A(حداكثر داراي 3 عيب و گره)،B(حداكثر داراي 6عيب و گره)،C (حد اكثر داراي 9عيب و گره)و D(با كيفيت پايين)تقسيم مي توان كرد
به طور كلي تخته چند لايه به 3و5و7و12و15و18 لايه وگاهي اوقات 6و8 لايه وجود دارد كه خود به دو دسته سنباده شده و سنباده نشده تقسيم مي شود
 

  موارد مصرف تخته چند لا
 
كارهاي ساختماني: ديوارها، سقف، پوشش كف، استفاده مي شود
 
كارهاي صنعتي: از اين محصول به عنوان عايق صوتي،حرارتي و الكتريكي مي توان استفاده كرد مانند: هواپيما سازي، سالنهاي صدا بر داري، واگن سازي
 
مصارف ديگر: جعبه سازي، ميزو صندلي، سورتمه سازي و موارد ديگر

بازگشت
 

تخته فيبر

تعريف تخته فيبر: تخته فيبر از فيبرها(عناصر كشيده و باريك چوبي يا ساير الياف غير چوبي) كه به صورت خمير در آمده اند و از طريق فشردن، تداخل و اتصال بين الياف (ليگنين چوب) يا با افزودن چسبهاي مصنوعي به دست مي آيد

انواع تخته فيبر از لحاظ فرايند توليد: تخته فيبر از لحاظ توليد به دو دسته فيبر(S1S)و(S2S) تقسيم بندي مي شود.تخته فيبر S1S داراي يك روي صاف مي باشد.تخته فيبر S2S داراي دو رويه صاف مي باشد

موارد مصرف تخته فيبر

محصولات بيروني: مانند تخته پوششي كه به علت عايق بودن در برابر رطوبت در قسمتهاي بيروني ساختمان استفاده مي شود

محصولات دروني: شامل تخته هاي ساختماني، تخته آجري سقف،تخته صدا گير

محصولات صنعتي: شامل تخته هاي مخصوص ساخت خانه هاي پيش ساخته اتومبيل سازي و صنايع مبلمان


بازگشت

 

M . D . F

تخته فيبر نيمه سخت(MDF): ام.دي.اف براي اولين بار در در سال 1965 در امريكا ساخته شد هم اكنون به نام تخته بارابورد به بزار عرضه مي شود .ام.دي.اف داراي بافتي بسيار متراكم مي باشد . روكشهايي از چوب و مصنوعات روكشي بر روي اين محصول چسبانده مي شود مانند: روكش آلدر، روكش فرميكا كه نوع فرميكا مقاوم نسبت به آب مي باشد. نوع الدر آن نسبت به آب و ساير عوامل مقاوم نمي باشد

تخته فيبر سخت: در سال 1926 اولين كارخانه توليد اچ.پي.ال در شهر لورل تاسيس شد كه اين واحد در حال حاضر بزرگترين كارخانه توليد كننده اچ پي .ال در دنيا به شمار مي رود دو نوع از اين تخته ها عبارتند از:

روكوب گونيايي: اين صفحات داراي رنگهاي مختلفي مانند: مرمري روشن و تيره هستند و گاهي رنگ آنها را به صورت موج چوب در مي آورند. اين صفحات قابل شستشو با آب سرد و گرم است وبراي پوشش ديوار ها به كار مي رود

روكوب مربعي: گاهي صفحات روكوب را به شكل (مربع يا مستطيل ) در مي آورند و براي پوشش كف آشپزخانه، حمام، و سرويسها استفاده مي شود


بازگشت

 

H . P . L

فرميكا با اسم اختصاري HPL كه مخفف HIGH PRESSUS LAMINATE مي باشد يك كلمه اسپانيايي و معرف ورقه اي است مركب كه از چندين لايه ساخته شده از الياف (مثل كاغذ)آغشته به رزين هاي عمل كننده در گرما (گرما سخت)كه تحت تاثير حرارت و فشار 5 مگا پاسگال به هم چسبيده باشد. يك يا دو سطح فرميكامي تواند از ورقه هاي رينگي يا تزييني آغشته به رزين ملامين پوشيده شود .در ايران به توليد ورقه هاي فرميكاي ضد حرارت و رطوبت پرداخته مي شود و در حال حاضر از كشورهايي نظير هند، تركيه، سوريه،... نيز وارد مي شود.

مواد اوليه معمولي جهت ساخت فرميكا يا HPL عبارتند از: كاغذ كرافتك، كاغذ دكورتيو ، رزين فنليك ، و رزين ملامين مي باشد
خصوصيت روكش فرميكا

مقاومت هاي رطوبتي :مقاوم در برابر آب و بخار بدون ترك خوردگي و ورقه ورقه شدن . جذب رطوبت در حال غوطه وري در آب كمتر از 6درصد و افزايش ضخامت ناشي از جذب آب آن كمتر از 10درصد مي باشد

مقاومت حرارتي: تحمل دماي خشك و شوك حرارتي تا 180درجه سانتيگراد. مقاومت در برابر حرارت سيگار بدون باقي ماندن اثر آن . تغييرات ابعادي در دماي بالا كمتر از 3درصد مي باشد

ساير مقاومت ها : به دليل استفاده از چسب رزين فنو ليك در توليد فرميكا در مقابل جريان الكتريسيته مقاوم بوده به دليل استفاده از جسب رزين ملامين در سطح لايه باعث مقاومت رويه در برابر اسيدهاي ضعيف شده است
 


بازگشت

 

H . D . F

تخته فيبر سخت(HDF): در سال 1962 اولين كارخانه توليد اچ.پي.ال در شهر لورل تاسيس شد كه اين واحد در حال حاضر بزرگترين كارخانه توليد كننده اچ پي .ال در دنيا به شمار مي رود دو نوع از اين تخته ها عبارتند از:

روكوب گونيايي: اين صفحات داراي رنگهاي مختلفي مانند: مرمري روشن و تيره هستند و گاهي رنگ آنها را به صورت موج چوب در مي آورند. اين صفحات قابل شستشو با آب سرد و گرم است وبراي پوشش ديوار ها به كار مي رود

روكوب مربعي: گاهي صفحات روكوب را به شكل (مربع يا مستطيل ) در مي آورند و براي پوشش كف آشپزخانه، حمام، و سرويسها استفاده مي شود

كفپوشهاي hdf
لايه اين پاركتها به صورت زير است :

1_ سطح خارجي از لمينت سخت و مقاوم
2_ ورق فلم طرح چوب
3_ فيبر ضد رطوبت H.D.F
4_ سيستم اتصال تاپ لاك(TOP LOOK )
5_ ورق ملامين ضر رطوبت
ابعاد اين كفپوش توسط شركت هاي مختلف متفاوت است

بازگشت
 

پنل هاي معدني

پانلهاي چوب و سيمان( CEMENT BOARD (C.B
پانلهاي چوب و گچ (GYPSUM FIBER BORD (G.F.B

پانل هاي چوب و سيمان (C.B) : سابقه توليد صفحات چوب و سيمان به سال 1914 مي رسد كه در اتريش نوعي پانل فشرده چوبي كه در ساخت آن از كربنات منيزيم به عنوان عامل اتصال دهنده به كار رفته بود توليد گرديد . در سال 1982 براي توليد اين پانلها از سيمان پرتلند استفاده شده و در سالهاي پس از آن از كچ به عنوان اتصال دهنده استفاده گرديد. واحد هاي توليد كننده پانل هاي چوب و سيمان در ايالات متحده از سال 1940شروع به كار نمود. در اين فرايند مي توان از الياف ديگري مانند: ماسي، شن، پرليت، را نيز مي توان مورد استفاده قرار داد. از فرايند جديد در توليد اين تخته مي توان تزريق دي اكسيد كربن به داخل آن كه منجر به افزايش مقاومت آن مي شود نام برد

موارد مصرف پانلهاي چوب و سيمان (C.B): اين پانلها در ساختمان به ويژه در پوششهاي داخلي سقف و و ديوار ها و نماي خارجي ساختمان كاربرد گسترده اي دارد

پانلهاي چوب و كچ (G.F.B ) : پانلهاي گچي از تركيب ذرات چوب و گچ هاي مصنوعي كه خود از محصولات جانبي فرآيندهاي توليد كود هاي مصنوعي مي باشند به دست مي آيد. هزينه توليد اين تخته ها به دليل استفاده از اين مواد پايين بوده. ارزش صفحات گچي تقويت شده حدوداً نصف قيمت تخته خرده چوب ساخته شده با رزين اوره فرمالدئيد است به دين ترتيب اين فرآورده داراي قدرت رقابت بالايي مي باشد

موارد مصرف پانلهاي چوب و گچ (G.F.B) : از صفحات چوب و گچ در داخل ساختمان به عنوان پوشش كف، پوشش داخلي ديوار ها، ديوارهاي جدا كننده(پارتيشن)و غيره استفاده مي شود

پانهاي چوب و لاستيك : در اين فرآيند كه از الياف چوب و تاير فرسوده و رزين استفاده مي شود، با تغيير درصد مواد اوليه،تخته هايي به دست مي آيد كه ويژگيهاي متعددي در برابر رطوبت،كشش،و ضربه از خود نشان مي دهد سالانه 240مليون تاير در ايالات متحده فرسوده مي شود كه اين تعداد تاير فرسوده يك مشكل زيست محيطي جدي محسوب مي شود كه با اين فن آوري تا حدودي از مشكلات مربوط به آن كاسته شده است

بازگشت

 

كابينت

از روزگاران قديم طبقات چوبي و سنگي در محيط خانه و محل كار جهت استفاده از فضا وجود داشته و مورد استفاده قرار ميگرفته، اما امروزه با توجه به محدوديت منابع و قيمت بالا و سنگين بودن چوبهاي ماسيو(چوب خام توليد شده) و پيشرفت علوم صنايع چوب موادي مانند تخته خرده چوب و تخته فيبر با دانستيه متوسط (MDF ) و انواع پانلها با روكش طبيعي و مصنويي اين محصولات افزوده ميشود و تمامي تلاش توليد كننده پانلهاي روكش دار بر اين است كه بتوانند ماده اوليه مورد نياز براي ايجاد محيطي زيبا دو ريال آشپزخانه را فراهم نمايد .

انوع سيستم آشپزخانه
1_ سيستم آشپزخانه راهرويي
2_ سيستم آشپزخانه L شكل
3_سيستم آشپزخانه L شكل
4_ سيستم آشپزخانخ V شكل

چيدمان كابينت بايد به گونه اي باشد اولاً شكيل و مستحكم باشد ثانياًتمام وسايلي كه در يكزمان خاص مورد احتياج است دو ريال كوتاهترين زمان ممكن قابل دسترسي باشد كه اين نكته را مثلث دستيابي آشپزخانه مينامند و اضلاع ان عبارت است از:
يخچال، سينك و اجاق گاز كه بترتيب هر كدام محل دپوي مواد اوليه آشپزخانه محل آماده سازي و پردازش موادو بالاخره عمليات پخت و پز مواد است و از آنجا كه بيشترن وقت آشپز حول اين سه مرحله گرفته ميشود. نزديكي آن به يكديگر موجب سهولت در كار خواهد شد. آخرين مراحل تكميل ساختمان است در حقيقت وارث تمامي محاسن و معايب مهندسان، معماران و استاد كاران خواهد بود و ميبايستي از ين سو با تمامي مسائل و معايب احتمالي كار ساختمان كه به جاي گذاشته شده است كنار آيد و از سوي ديگر تمامي تلاش را به اين نكته معطوف كند كه، زيبا ترين طرح ممكن را براي فضاي آشپز خانه فراهم آورد تا تمام آنچه را كه وظيفه اصلي كابينت است به جا آورده شود.
طي ساليان گذشته در مورد كابينتهاي زميني عمق يونيت معادل 45 سانتي متر و عرض صفحات رويه كابينتهاي زميني 50سانتي متر بود ولي از اوايل دهه 80كه براي اولين بار در ايران توليد شد. به سبب استفاده ار صفحات لبگرد با عرض60سانتي متر عمق يونيت نيز تا 56 سانتي متر افزايش يافت كه بعد از آن تقريباً ابعاد استاندارد براي يونيت زميني بكار ميرود . در مورد يونيتهاي هوايي يا ديواري به عمق 30سانتي متر و حد اكثر35 سانتي متر و ارتفاع 70 سانتي متر تا 90سانتي متر است كه با توجه به ابعاد آشپزخانه انتخاب ميشود .

مواد اوليه مورد استفاده در ساخت كابينت
 
براي ساخت بدنه هاي كابينت از پانلهاي : لايه اي، تخته خرده چوب و MDF با روكشهاي طبيعي و مصنويي مانند: لترون ملامينه، فرميكا، تخته خرده چوب و... استفاده ميشود و براي صفحات رويه كابينت نيز كه مستقيماً در معرض نفوذ آب سائيدگي حرارت و ديگر عوامل فرسايشي قرار دارد از تخته خرده چوبها با ضخامت هاي بالاتر 40الي 36ميلي متر با روكش هايي از جنس HPLفرميكا و ديگر روگشهاي مقاوم در برابر فرسايش كه به وسيله رزين ضد آب به تخته خرده چوب ميچسبد استفاده ميكنند كه، اين صفات بعد از پرس از دستگاه پست فرمينگ به صورت لبگرد در آمده و زيبايي دوچندان مييابد. از دو نوع پانل سفيد بيشتر استفاده ميشود

سوزني و صابوني. از نوع سوزني آن براي ساخت دربهاي لب تخت بكار ميرود.از نوع صابوني آن بيشتر براي قسمت زير سينكي كه در تماس مستقيم با آب قرار دارد استفاده ميشود .علت اصلي اين مسئله مقاومت بيشتر در مقابل آب در مقياس با تخته خرده چوب واجد روكش ملامينه است كه البته اين ويژگي در توليد mdf است

نوع پشت بند
براي پشت بند كابينت از فيبرهاي يك رو سفيد با روكش لترون استفاده ميشود كه در بازار با 122 سلنتي متر در 244و183سانتي متر در 266وجود دارد و به هر حال مناسبت ترين سايز براي تخته خرده چوب و تخته فيبر روكش دار ابعاد 183 در 266 است كه در كمترين ميزان پرت در مرحله ساخت را ايجاد مي كند

نوع كابينت  
كابينتهاي آشپزخانه داراي دو قسمت زميني و ديواري ميباشد، كه ارتفاع زميني 90سانتي متر ميباشد .
كابينت هاي زميني داراي درب و بدنه پاخور (پا سنگ) و صفحه كابينت ميباشد كه به عرض59/5 سانتي متر با لبه پخ خرده در بازار موجود است و در دو نوع :

الف:MDF
ب: دو لايه نئوپان 16 ميلي متري به يكديگر چسبانده شده است كه نوعMDF آن بهتر است، زيرا در رطوبت آشپزخانه بهتر است زيرا در رطوبت آشپزخانه دوام بيشتري دارد. رطوبت آشپزخانه ياعث ميشود نئوپان باد كرده و خراب شود .

 كابينت هوايي به ارتفاع 90سانتي متر ميباشد و عمق آن 28 سانتي متر است به ازتفاع 6سانتي متر زهوار نصب ميشود كه اين زهوار از ديده شدن نور مستقيم مهتابي هايي كه در زير كابينت هوايي نصب شده است جلو گيري ميكند و نمايي بهتر به كار ميدهد .
دربالاي كابينتهاي هوايي به موازات سقف صفحه اي به عرض 15 الي 30 سانتي متر بيرون زده تا نمايي بهتر به كار بدهد و در روي اين صفحات سوراخهايي براي قرار دادن هالوژنها توسط مته مخصوصي ايجاد ميشود .
 

پشت بند كابينت
پشت بند كابينت بوسيله MDF يا نئوپان 5 ميلي متري پوشش داده ميشود.
پايه كابينت
از پايه قابل تنظيم استفاده ميشود كه بتوان كابينتها را از نظر ارتفاع تنظيم كرد.
روش علمي ساخت كابينت

بعد ار آن كه پلان مربوط به آشپز خانه طراحي شد بصورت فيزيكي براي اندازه گيري در قسمت آشپزخانه از قسمت پايين يعني از كابينت پايين شروع به اندازه گيري ميكنيم ارتفاع كابينت پايين به اندازه 90سانتي متر از كف آشپزخانه و عمق لازم 56_60 سانتي متر از ديوار اندازه ميگيريم.
از روي صفحه كابينت پايين اندازه گرفته و يونيت بالا را اندازه گيري ميكنيم. بين كابينت بالا و پايين بايد 60 سانتي متر فاصله بگذاريم و بعد از آن كابينت بالا را اندازه گيري ميگيريم كه ارتفاع كابينت بالا بين 70 الي 90 سانتي متر متغير است و استاندارد عمق لازم براي كابينت بالا 30 سانتي متر است.
در اندازه بر داري از پلان آشپزخانه و موقعيت آن در طراحي اوليه بايستي فاكتورهايي نظير كليد و پريز، هود، فاضلاب و غيره از نظر فاصله از گوشه ها و ارتفاع اندازه برداري شود.

رعايت نكات فني و حفاظتي پس از نصب كابينت
نكات فني

1_ درهاي كابينت را بيش از حد خود باز نكنيد و يا محكم در جاي خود نكوبانيد چون در اين صورت پس مدت كوتاهي درها از حالت طبيعي خود خارج شده و دچار افتادگي ميشود و بايد رگلاژ ( سرويس كردن ) شود.

2_ از لولاهايي با توجه به وزن در استفاده نموده . در صورت استفاده نكردن از لولاي مناسب در، پس از مدتي دچار افتادگي ميشود

3_ از ريلهاي مناسب براي كابينت خود استفاده كنيد زيرا روان حركت كردن كشوها از موارد مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود .

4_ در صورت گير كردن كشو و به راحتي داخل نشدن آن كشو را خارج نموده و كليه پيچهاي ريلهاي متصل به بدنه را وارسي نموده در صورت بيرون ماندن پيچ آن را بر جاي خود بنشانيد و كشو را در جاي خود بگذاريد .

5_ حد اكثر از پايه هاي فلزي براي كف كابينت خود استفاده كنيد چون داراي توان بيشتري براي تحمل وزن ميباشد.

6_ در صورت مشاهده پيچي كه از كار بيرون مانده آن را در سر جاي خود بنشانيد زيرا با شل ماندن آن پيچ كار به خوبي به يكديگر جفت نميشود .

7_ از نوارهاي لب چسبان مناسب استفاده كنيد. نوارهاي لب چسبان را براي اين به كار ميرود كه لبه هاي خام نئوپان يا ام. دي. اف. ديد نداشته باشد. در صورت ديدن زردي بر روي اين نوارها كه اكثراً بر روي نوارهايي با رنگ سفيد قابل ملاحضه است بدانيد كه آن نوار سوخته است و پس از مدتي كنده خواهد شد. براي كنده نشدن اين نوارها ميتوانيد از نوع مرغوب آن به نام (ABS) كه يك ورقه پلاستيك به ضخامت نئوپان و يا ام. دي اف. است استفاده نماييد .

8_ پس از نصب كابينت قيدها( محل اتصال دوبدنه ) را كه در كابينت زميني و در سقف آن ميباشد بررسي كنيد تا ترك نخورده باشد چون در صورت تركيده بودن آن و يا هر قسمت ديگر اين تركها بزرگتر شده و امكان بروز هر نوع مشكلي ميباشد.

9_ براي اطمينان از ابعاد كابينت خود كليه كابينت هاي خود را به اين طريق اندازه گيري نماييد :
هر كابينت را به صورت مجزا از يك قطر به قطر ديگر آن اندازه بزنيد در صورت مساوي بودن قطرها و يا تا2ميلي متر خطا كابينت اصولي بسته شده است. در صورتي كه كابينت از 2 ميلي متر بيشتر خطا داشته باشد كابينت اصولي نيست و در اصطلاح به آن دوئيده ميگويند و كابينت كج بسته شده است و درها خوب بر روي آن جفت نميشود . دئيدگي يكي از اشكالات مهم كابينت ميباشد كه در مرحله ساخت بايد به رعايت آن پرداخت در غير اين صورت در موقع نصب مشكلات جدي يراي نصب كننده بوجود ميايد. دوئيدگي يكي از مسائل مهم در توليدات چوبي ميباشد.

10_ اگر به كابينت نصب شده بر روي ديوار خود شك داريد كه از جنس نئوپان يا ام. دي .اف است و تمام قسمتهاي خام محصول با نوار پوشيده شده است ميتوانيد اتو را روشن كنيد پس از داغ شدن آن را بر روي نوار بكشيد نوار نرم شده و با دست خود آن را بلند كنيد. در اين صورت متوجه نوع جنس مصرفي خواهيد شد .

11_ صفحه كابينت بايد به سقف كابينت زميني پيچ شود تا بتوان آن را عوض كرد. در بعضي موارد مشاهده شده است كه صفحه كابينت را به سقف كابينت زميني با چسب متصل كرده اند. اين كار درست نميباشد چون در صورت بروز مشكل براي صفحه رويي كل كابينت زميني بايد جمع شود.

نكات حفاظتي

1_ از گذاشتن وسايل سنگين به مدت زياد در كابينت بپرهيزيد چون مقاومت عمود بر الياف تخته كم بوده و امكان شكست در كابينت را ميدهد .

2_ كابينت خود را به اندازه معمول پر كنيد زيرا در دراز مدت فشار به تخته آمده و در اصطلاح مي گويند تخته شكم داده است يعني قوس پيدا كرده .

3_ از چسب آبندي حتماً براي دور سينك خود استفاده كنيد. سينك بايد به صورت تراز در جاي خود نشسته باشد چون در غير اين صورت آب در سينك ميماند .
 
4_ اگر از گازهاي تو كار يعني تو نشسته استفاده ميكنيد حتماً لبه آن با صفحه رويي كابينت يكي باشد و در آن محل حتماً از چسب آبندي استفاده كنيد .

5_ اگر نوارهاي روي لبه كابينت كنده شده و يا شكسته شده سريعاً آن را تعويض كنيد چون در صورت نفوذ آب به داخل آن باد ميكند .

6_ هر چند وقت يك بار زير كابينت خود را تميز كنيد تا محل تجمع سوسك و مورچه نشود مورچه متواند به بافت چوبي آسيب برساند.
 
7_ از پريدن روي كابينت و نشستن بر روي آن خود داري كنيد چون فشار بيش از حدبه آن وارد ميشود و احتمال شگست وجود خواهد داشت .

8_ هرگز كابينت چوبي و يا ساخته شده با ام دي اف را با آب نشوييد.

9_ كف كشوهاي كابينت ها اكثراً فيبر ميباشد و چون فيبر از لحاظ مقاومتي ضعيف مي باشد در هنگام چيدن وسايل در داخل كشوها دقت كنيد وسايل سنگين در آن نذاريد.

10_ از گذاشتن قاشق يا چنگال خيس در داخل گشوها بپرهيزيد چون فيبر نسبت ب آب مقاوم نيست و سريعاً خراب ميشود .

11_ در صورت كنده شدن روكش روي صفحه كابينت حتماً آن را عوض كنيد چون در غيراين صورت و نفوذ آب به داخل آن پس از مدتي صفحه باد كرده و خراب ميشود.

12_ در صورت ايجاد لك بر روي كابينت و نرفتن شما ميتوانيد آن را با كمي تينر فوري ببريد.تينر را با دست مال بر روي لك بكشيد.

13_ هر چند وقت يك بار به كابينت زير سينك نگاه كنيد تا آب در آنجا چكه نكند.
14_ اگر كابينت خانه شما چوبي است هر چند وقت يكبار به آن واكس بزنيد تا كابيت چوبي شما سالم بماند.

نوشته شده توسط حسن علیزاده در شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۶ |